User Profile

Doyle Etienne

Bio statement Opracowanie metodyki badania terminali przenośnych współpracujących z urządzeniami AI, służących do zbierania i gromadzenia danych, weryfikacja doświadczalna geodeta Płock Komisja techniczna 225 europejskiego komitetu normalizacyjnego (CEN - Comité Européen de Normalisation) przygotowała pakiet projektów norm dotyczących kodów kreskowych i urządzeń automatycznej identyfikacji (AI), jednak nie opracowała jeszcze standardu badania terminali przenośnych. Niniejsza praca wypełniła ten brak. Zestawiono badania, które należałoby wykonać, aby na ich podstawie móc ocenić jakość danego terminala. Należały do nich badania funkcjonalności, kompatybilności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa użytkowania.
adi sucipto rumor ulasan pers