[1]
Tolentino, Átila 2014. Entre políticos e mestres de cultura popular: discurso, poder e ideologia nos museus. Cadernos de Sociomuseologia. 47, 3 (Jun. 2014). DOI:https://doi.org/10.36572/csm.2014.vol.47.03.