Tolentino, Átila. (2014). Entre políticos e mestres de cultura popular: discurso, poder e ideologia nos museus. Cadernos De Sociomuseologia, 47(3). https://doi.org/10.36572/csm.2014.vol.47.03