JOSE LUIS, F. A ético-estética da experiência museal. Cadernos de Sociomuseologia, v. 65, n. 21, p. 65-75, 8 Abr. 2023.