(1)
Vigo Arrazola, B. Entrevista a Begoña Vigo Arrazola Por Hélia Bracons E Jacqueline Marques: https://doi.Org/10.53809/TS_ISS_2023_n.4_214-218. temassociais 2023, 214-218.