Vigo Arrazola, Begoña. «Entrevista a Begoña Vigo Arrazola Por Hélia Bracons E Jacqueline Marques: https://doi.Org/10.53809/TS_ISS_2023_n.4_214-218». Revista Temas Sociais , no. 4 (Agosto 7, 2023): 214-218. Acedido Dezembro 1, 2023. https://revistas.ulusofona.pt/index.php/temassociais/article/view/8975.